Reacties van bezoekers aan het Wereldpaviljoen

Een spontane reactie van een geslaagd kinderfeestje in het Wereldpaviljoen.

 Het Wereldpaviljoen Steyl, gezien en beschreven door
cultuurwetenschapper en freelance journalist Sven Poels.
Artikel Sven Poels