ANBI

Het Wereldpaviljoen is een door de belastingdienst erkende ANBI-organisatie
(Algemeen Nut Beogende Instelling).

Hier vindt u diverse stukken ten behoeve van onze ANBI status.

ANBI verantwoording

Jaarverslag 2013

Financieel overzicht 2012

Afschrift akte van statutenwijziging

Jaarverslag 2014

Jaarplan 2015

Dank aan de Provincie Limburg

VOG Jaarverslag

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019